Legion Maryi we wspólnocie Kościoła

Podręcznik Legionu Maryi wyraźnie określa miejsce naszego stowarzyszenia w Kościele katolickim. Jest to miejsce służby, wierności i posłuszeństwa jedynie Kościołowi i jego
Pasterzom. Zasady, którymi zobowiązany jest kierować się Legion w swojej działalności
względem Kościoła można przedstawić w kilku punktach:

 1. Legion Maryi jest widzialną wspólnotą wiary w Kościele ziemskim (Lumen Gentium 8).
 2. Legion Maryi to zastępy zorganizowane na wzór armii, w szczególności armii starożytnego Rzymu, pod dowództwem Maryi, Królowej Nieba, w służbie Jej Syna,Jezusa Chrystusa. I chociaż jest to armia, to ani jej cel ani metody działania nie są z tego
  świata lecz ze świata Maryi, Maryi pokornej.
 3. Celem Legionu Maryi jest szerzenie chwały Bożej dzięki świętości jego członków rozwijanej przez modlitwę i aktywną współpracę, pod duchowym przewodnictwem Kościoła, z dziełem Maryi i Kościoła w przezwyciężaniu zła i szerzeniu królestwa Chrystusa. Legion Maryi, wzywając Ducha Świętego, pragnie służyć Jezusowi Chrystusowi pod kierownictwem i w jedności z Jego Matką, Maryją Niepokalaną, Pośredniczką wszelkich łask, zgodnie z wizją jego założyciela Franciszka Duffa. Pozostaje do dyspozycji biskupa diecezji i proboszcza parafii lub innej kompetentnej władzy kościelnej w podejmowaniu różnorodnych prac, które uznają oni za odpowiednie dla legionistów. Legion Maryi skupia się na duchowym i moralnym dobru dusz, tak więc nie ma jako swojego celu zapewniania pomocy materialnej, która to praca pozostawiona jest innym organizacjom do tego powołanym.
 4. Żadna skłonność serca czy aktywna praca nie mogą być uznane za autentyczne jeśli nie pozostają w harmonii z nauczaniem Kościoła katolickiego.
 5. Na poziomie instytucjonalnym w tym świecie, Legion Maryi jako zrzeszenie wierzących chrześcijan, może istnieć i działać tylko w pełnej jedności z Kościołem katolickim. (Wyrazem tej jedności jest formalne uznanie Legionu Maryi przez Papieską Radę d/s Świeckich, które dokonało się w marcu 2014 r.).
 6. Legion Maryi zawsze będzie szanował właściwą władzę kościelną.
 7. Przez właściwą władzę kościelną rozumie się lokalnego ordynariusza i księży proboszczów, którym powierzona jest troska o wspólnoty.
 8. W Kościołach partykularnych Legion Maryi nie może działać jeśli nie posiada zgody lokalnego ordynariusza. Legion potrzebuje również zgody kapłana/ proboszcza, aby mógł rozpocząć prace w parafii.
 9. Oficerowie Legionu Maryi mają zawsze odnosić się z najwyższym szacunkiem do biskupa ordynariusza i tak też przyjmować jego rady i postanowienia.
 10. Legioniści oddani sprawie Chrystusa pod przewodnictwem Matki Bożej, powinni dążyć do tego, aby ich serca skupione były nieustannie na Królestwie Bożym. […] Ich praca w imieniu Legionu Maryi nie może być stronnicza. Żaden organ Legionu nie może pozwolić, aby jego wpływ lub siedziba użyte zostały do jakichkolwiek celów politycznych lub wsparcia jakiejkolwiek partii politycznej.

  PODRĘCZNIK LEGIONU MARYI – zbiór podstawowych wiadomości i zasad, które powinien znać i stosować każdy legionista: Obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji i duchowości Legionu. Dla legionistów ma wartość katechizmu; przedstawia proste, zwarte ujęcie religii katolickiej, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II. Zaleca się studiowanie podręcznika na cotygodniowych zebraniach LM. Podręcznik LM, napisany w przeważającej mierze przez Franka Duffa, jest wydawany od 1936 roku w różnych językach świata przez Concilium Legionis Mariae, które ma wyłączność do wprowadzania ewentualnych poprawek. Ostatnią poprawioną wersję podręcznika wydano w 1994 roku w języku angielskim.

Możesz również polubić…