Archiwum aktualności:


17 kwietnia 2011r.  (Niedziela Palmowa )
Przebłagalna Droga Krzyżowa Legionu Maryi Komicjum Tarnobrzeg Zaleszany,
parafia Św. Mikołaja Biskupa, godz. 18:00

Przebłagalna Droga Krzyżowa szlakiem kapliczek ulicami parafii Zaleszany. Podobnie jak w roku ubiegłym w Niedziele Palmową organizowane jest w parafii Zaleszany ekspiacyjne nabożeństwo Dogi Krzyżowej jako przebłaganie za  zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Krzyżowi Świętemu. Trasa procesji liczy blisko 10 kilometrów. Biorą w niej udział członkowie Legionu Maryi z całej diecezji, zaproszeni są przedstawiciele wszystkich ruchów i stowarzyszeń. W czasie nabożeństwa niesiony jest duży krzyż, poszczególne stacje wyznaczają kapliczki i krzyże przydrożne, rozważania prowadzą przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń oraz przedstawiciele życia społeczno-kulturalnego z gminy Zaleszany. Wszyscy uczestnicy niosą ze sobą małe krzyżyki. Trasę nabożeństwa zabezpiecza policja oraz OSP, za pielgrzymami podąża autokar z pomocą medyczną. Podczas Drogi Krzyżowej zostanie poświęcony plac pod budowę nowej kapliczki, która będzie wotum za beatyfikację Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
ks. Rafał Cudziło - kierownik duchowy Komicjum Tarnobrzeg


II Kongres Legionu Maryi w Wołominie
Komicjum Warszawa - Praga

Z okazji 15-lecia istnienia Legionu Maryi przy parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, Kuria Matki Boskiej Opatrzności zorganizowała Kongres, który odbył się 23 października 2010 roku. Ponieważ w Kościele w Polsce aktualnie obchodzony jest Rok św. Maksymiliana Marii Kolbego, myślą przewodnią naszego Kongresu były słowa św. Maksymiliana: "Odnowić wszystko w Chrystusie przez Niepokalana".

Kongres rozpoczęto modlitwami legionowymi, a prezydent Kurii, s. Maria Bereszyńska przywitała przybyłych i przedstawiła program. Natomiast ks. Jacek Pawlicki – proboszcz parafii św. Józefa – wygłosił wprowadzający wykład, w którym mówił o działalności św. Maksymiliana i św. Alojzego Orione; obaj bardzo miłowali Matkę Bożą. Następnie s. Marianna, która prowadzi kronikę LM, przedstawiła 15-letnią historię Legionu Maryi w parafii.
W I sesji Kongresu były dwa referaty, które przybliżyły nam sylwetkę św. Maksymiliana. S. Teresa skupiła się przede wszystkim na powstaniu Rycerstwa Niepokalanej i wydawanym przez o. M. Kolbego miesięcznika Rycerz Niepoka- lanej. Natomiast s. Hanna mówiła o miłości św. Maksymiliana do Niepokalanej. Ten wielki czciciel Maryi, szerząc Jej cześć, propagując całkowite oddanie się Jej, wskazywał na Jezusa, który dał nam wspaniały przykład miłości i czci względem swej Matki.
"Odkryć sens cierpienia jak św. Maksymilian" to temat II sesji. Wykład na ten temat wygłosił ks. Dariusz Czupryński – dyrektor Hospicjum Bożej Opatrzności. Któż, jak nie on, mógł więcej powiedzieć o ludzkim cierpieniu i godności w obliczu śmierci? Siostry Czesia i Ania, wolontariuszki pracu- jące w Hospicjum, złożyły świa- dectwa ze swej posługi chorym. Ich wzruszenie udzielało się słuchającym.

Tematem III sesji było: "Idźcie i głoście słowo Boże". Siostra Prezydent w kilku słowach opowiedziała o działalności św. Maksymiliana w Rzymie, Krakowie, Grodnie, Nagasaki (Japonia), Niepokalanowie. Podczas tej sesji składane były świadectwa z naszych pielgrzymek, bo pielgrzymki to nie tylko sama modlitwa, to również ewangelizacja, to rozmowy z przypadkowo spotkanymi ludźmi, z którymi rozmawia się na tematy życiowe, ale i na temat wiary czy roli Najświętszej Maryi Panny w naszym życiu. Siostra Krysia mówiła o comiesięcznym pielgrzymowaniu do Niepokalanowa. Brat Stefan zdał krótką relację ze swoich pielgrzymek do różnych sanktuariów maryjnych; w ciągu ostatniego roku przeszedł ponad 1000 km (zobacz list na s. 35). Ponadto s. Jadzia złożyła dwa świadectwa: o propagowaniu prasy katolickiej i działalności na rzecz więźniów.
Kongres zakończono adoracją Najświętszego Sakramentu; prowadził ją ks. Łukasz Sikorski – opiekun duchowy trzech prezydiów w Kobyłce ze swoimi legionistami.
Uwieńczeniem Kongresu była uroczysta Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Tomasz Nowaczek – opiekun duchowy Komicjum Matki Bożej Zwycięskiej. Mszę św. koncelebrowali: ks. Eugeniusz Spalony – opiekun duchowy Kurii Matki Boskiej Opatrzności, ks. Jacek Pawlicki – proboszcz parafii św. Józefa, opiekun duchowy prezydium Matki Bożej Bramy Niebieskiej, ks. Jan Śmigasiewicz – proboszcz z Hele- nowa, ks. Łukasz Sikorski – opiekun duchowy LM w parafii Świę- tej Trójcy w Kobyłce. Ks. Bogdan Lewiński – proboszcz z Majdanu – służył nam w konfesjonale. Naszym wielkim pragnieniem jest powołanie tam do życia Legionu Maryi. Liczymy na to, że obecność ks. Bogdana na Kongresie przyśpieszy powstanie Legionu w tamtejszej parafii.

Po Mszy św. zebraliśmy się na agapie w sali Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Było nam bardzo miło gościć przedstawicieli wszystkich wspólnot działają- cych przy parafii, a także przedstawicieli warszawskich Komicjów: Mater Misericordiae i Matki Bożej Zwycięskiej. Dziękujemy w tym miejscu za obecność na naszym Kongresie.

Hanna Wysocka-Kudła


XVI Doroczna Pielgrzymka Legionu Maryi do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze odbyła się się 10-11 września 2010 r.

Temat pielgrzymki: "Bądźmy świadkami miłości"

Program

Piątek - 10 września 2010 r.
godz. 21:00 Apel Jasnogórski - ks. bp. Roman Marcinkowski
godz. 21:30-22:45 czuwanie Komicjum LM Tarnobrzeg: Kard. August Hlond
godz. 22:45-23:45 czuwanie Komicjum LM Warszawa Stegny: Kard. Stefan Wyszyński
godz. 24:00 Pasterka
godz. 1:30-3:00 czuwanie Komicjum LM Lublin: Alfie Lambe
godz. 3:00-4:30 czuwanie Regia LM Lublin: Franciszek Duff

Sobota - 11 września 2010 r.
godz. 9:00-10:00 Droga Krzyżowa - Komicjum LM Zamość
godz. 10:30-11:00 Modlitwy Legionu Maryi - Regia LM Lublin
godz. 11:00 Msza Św. Komicjum LM Jastrzębie Zdrój


Informacje o ubiegłorocznej pielgrzymce oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry: www.jasnagora.com (Archiwum z dnia 2009-09-12 Legioniści pomogą Maryi).