Struktury i organizacja

Zasady przynależności.

Strona w przygotowaniu


Struktura organizacyjna.

Strona w trakcie zmian treści
Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród mieszkańców parafii. Natomiast wyrażenie zgody na działalność Legionu Maryi w diecezji leży w gestii ks. bpa Ordynariusza.


Statystyka.

Strona w przygotowaniu