Apostolat

Podejmowane przez legionistów dzieła apostolskie są różnorodne.
W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o Orędownictwie Maryi - Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach św. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca św. "fermentem” w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie".

Legioniści również odwiedzają szpitale i więzienia, niosąc wsparcie duchowe i ułatwiając kontakt z kapłanem. W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych:
  • prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec,
  • odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami, pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących,
  • zapraszają na nabożeństwa i rekolekcje w świątyniach,
  • propagują książkę i prasę katolicką,
  • niosą pociechę,
  • zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii.
Legioniści docierają do mieszkańców parafii - zarówno tych "praktykujących", "wierzących - niepraktykujących", jak i niewierzących, idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych.

Poprzez rozmowy, bądź w domach (odwiedzanie mieszkańców od drzwi do drzwi), bądź na ulicy (apostolat uliczny) legioniści starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa (por. Mt 28, 18-20).
Apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede wszystkim „Apostolat Cudownego Medalika”.
Legioniści podejmują pierwsze głoszenie Ewangelii wobec osób niewierzących, ateistów, czy osób podlegających pseudoreligijności New Age. (misja ad gentes) Legioniści wszystkie prace apostolskie podejmują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie ks. Proboszcza.
Apostolat:
Peregrinatio Pro Christo

PEREGRINATIO PRO CHRISTO, PPC (łac. podróżowanie/pielgrzymowanie dla Chrystusa) – to szczególna forma apostolatu ulicznego

Jest to dwutygodniowy apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez wyższe rady LM (Konsylium, Senat). Uczestnicy wyjeżdżają na PPC podczas swego urlopu, pokrywają też koszty wyjazdu. Celem PPC jest umocnienie wiary wśród mieszkańców odwiedzanych miejscowości poprzez apostolat uliczny, wizyty "od drzwi do drzwi", tworzenie nowych grup legionowych, a także pobudzenie wyobraźni legionistów oraz ich zapału do pracy.
PPC ma aspekt misyjny, jest podjęciem nakazu Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"
(Mt 28, 19).

Cudowny Medalik

Bierzcie i noście na sobie "Cudowny Medalik"

Jednym z podstawowych zadań Legionu Maryi jest propagowanie Cudownego Medalika NMP

27 listopada obchodzone jest w Kościele katolickim święto NMP od Cudownego Medalika. Upamiętnia ono niezwykłe objawienie się Matki Bożej francuskiej zakonnicy, nowicjuszce szarytce Katarzynie Labouré, w Paryżu w 1830 roku. Matka Boża prosiła, by wybito medalik według wzoru jaki ukazała, i aby medalik ten nosiło jak najwięcej ludzi. "Ktokolwiek będzie go ze sobą ze czcią i ufnością nosił otrzyma mnóstwo łask Bożych" (to słowa Matki Bożej skierowane do Katarzyny Labouré).

Dwa lata później prośba Matki Bożej została spełniona. Przez następnych 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość objawienia. Głośne były liczne nawrócenia, uzdrowienia tych, którzy przyjęli Medalik i nosili go na szyi. Nazwano więc Medalik „Cudownym”. Noszenie Medalika daje błogosławieństwo w szczególnie trudnym położeniu czy wydarzeniu. Św. Maksymilian Kolbe nazwał Medalik bronią przeciwko szatanowi.

Co przedstawia Medalik?

Jedna strona to postać Maryi Niepokalanej z rozłożonymi rękoma, z których spływają na ziemię promienie licznych łask. Wokół postaci jest napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Strona druga, to duża litera M, a wokół niej dwanaście gwiazd, nad literą M. krzyż, a pod literą dwa serca: jedno serce otoczone cierniową koroną, drugie przebite mieczem. To Serca Jezusa i Maryi, zjednoczone w bólu i miłości do ludzi.

Gorąco zachęcamy do noszenia Cudownego Medalika.

"Kto będzie go nosił, ten otrzyma wielkie łaski, szczególnie gdy będzie go nosił zawieszony na szyi. Kto ma zaufanie, ten otrzyma bogate łaski" (słowa Matki Bożej). Medalik nie jest talizmanem ani amuletem. Łaski obiecane przez Maryję są związane z wiarą i codziennym odmawianiem wezwania widniejącego na Medaliku.

Modlitwa do Niepokalanej Cudownego Medalika Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają. Prosimy Cię, wspomnij na Twe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy... (wzbudzić pragnienie uzyskania konkretnej łaski).