Modlitewnik Legionu Maryi

Modlitewnik
Legionu Maryi

Skarbnica modlitw, nabożeństw i pieśni

W modlitewniku legionowym zgromadzono modlitwy, nabożeństwa i pieśni, którymi najczęściej posługują się członkowie Legionu Maryi w modlitwie osobistej i w modlitwach wspólnotowych. Pragnąc ułatwić legionistom przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej, w zbiorze pieśni liturgicznych wyróżniono te, które są najbardziej odpowiednie do śpiewu na początku Mszy Świętej, na Ofiarowanie, Komunię św. czy Dziękczynienie. Natomiast z myślą o wspólnym pielgrzymowaniu zamieszczono pieśni pielgrzymkowe i patriotyczne. Całkowitym novum wśród modlitewników jest dodatek z modlitwami w języku łacińskim, co szczególnie przydatne jest dla osób wyjeżdżających za granicę.
W modlitewniku znajdziemy też skrócony katechizm z rachunkiem sumienia i modlitwami związanymi z sakramentem pokuty; zamieszczono je z myślą o osobach pragnących przygotować się do sakramentu pojednania w warunkach pielgrzymki czy rekolekcji. Modlitwy czysto legionowe stanowią niewielką część „Skarbnicy”, bowiem jesteśmy wspólnotą tkwiącą swymi korzeniami w tradycji Kościoła i jak wszyscy wierni korzystamy z powszechnie znanych, bogatych w treści modlitw.

"Skarbnica" została ubogacona pięknymi ilustracjami, które wykonała członkini Legionu Maryi, Barbara Krzyżagórska. Sama okładka oddaje pokorę człowieka wobec Stwórcy, mękę człowieka uwikłanego w problemy i potrzebę, szczególnie teraz, postawy na kolanach, bo człowiek współczesny zesztywniał i zhardział, a nawet wstydzi się takiej postawy ciała.
"Skarbnicę" wydajemy za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Mamy nadzieję, że nasz modlitewnik będzie z pożytkiem służył nie tylko legionistom, ale i sympatykom Legionu Maryi, a większa niż zazwyczaj czcionka pozwoli na korzystanie z modlitw i pieśni osobom starszym, które nie zawsze cieszą się dobrym wzrokiem.