Duchowość

Duchowość

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą.


Charyzmat.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie


Modlitwy

Modlitwy legionowe zawarte są w broszurce zwanej Tesserą; powinien posiadać ją każdy legionista. Na pierwszej stronie Tessery umieszczono obraz (ikonę) Legionu Maryi.


Symbole

Vexillum, Ikona, Ołtarzyk.


Patroni

Patroni Legionu Maryi


Formacja

Strona w trakcie zmian treści
Podstawową metodą przygotowania do apostolatu jest metoda mistrz- uczeń. Doświadczony legionista wtajemnicza w duchowość i apostolstwo początkującego legionistę. A niezastąpionym środkiem formacji jest systematyczne studiowanie "Podręcznika Legionu Maryi".


Uroczystości, hymn

Strona w trakcie zmian treści
Hej w górę serca, niech brzmi pieśń,
A ty ją wietrze w niebo wznieś,
Matce Kościoła u stóp złóż,
Ten skromny wieniec wiernych dusz.