Symbole Legionu

VexillumVexillum

Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, widzimy Gołębicę – symbol Ducha Świętego. Poniżej, na poprzecznej tabliczce, umieszczony jest napis: Legio Mariae (Legion Maryi). Między tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej (wzięty z awersu Cudownego Medalika). Wizerunek Maryi połączony jest z tabliczką ornamentem z róży i lilii. Drzewce umieszczone jest na globie ziemskim, który spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.
Podstawa i kula odwzorowująca glob ziemski wykonane są z onyksu, pozostałe części z metalu. To Vexillum jest stałym i obowiązkowym elementem ołtarzyka legionowego. Ma stać na stole po prawej stronie figurki Niepokalanej.
Podczas uroczystości legionowych (Acies) i procesji używa się modelu procesjonalnego Vexillum, wykonanego na wzór modelu stołowego.

Vexillum jest znakiem rozpoznawczym Legionu Maryi, dlatego jako jego logo powinno być umieszczone na oficjalnym papierze listowym Legionu.

Model stołowy Vexillum jest prawnie chroniony i może być wykonywany jedynie za pozwoleniem Concilium.

„To jest piękny i pełen wyrazu znak Legionu Maryi” (papież Pius XI).
„Św. Ludwik Maria de Montfort doskonale rozumiał fakt, że nie wolno oddzielać Najświętszej Dziewicy od Ducha Świętego. Legion Maryi z pełnym przekonaniem przyswoił sobie jego nauczanie w zakresie tego związku jedności, i z tego powodu dąży do zgłębienia doktryny o Duchu Świętym” (R. Laurentin).IkonaIkona Legionu Maryi

Ikona Legionu to obraz namalowany przez młodego artystę z Dublina, jako dar dla Legionu Maryi. Wyraża ona jego duchowość a ponadto odzwierciedla modlitwy legionowe.

W górze obrazu przedstawiony jest Duch Święty, dawca wszelkich dobrodziejstw. Na dole widzimy glob ziemski, a wokół skupionych dobrych i złych ludzi, symbol świata dusz. Pomiędzy obu grupami stoi Maryja, Pośredniczka łask, wstawiająca się za cały świat.

Duch Święty w postaci Gołębicy ocieniający Maryję i napełniający Ją swym światłem oraz ogniem miłości Bożej to symboliczne przedstawienie modlitw wstępnych (wezwania do Ducha Świętego i Różańca). W tych modlitwach Legion czci moment Zwiastowania. Zgoda Maryi na Wcielenie uczyniła Ją Matką Boga i Matką łaski Bożej. Legioniści wiążą się z Maryją łańcuchem różańcowym, biorąc sobie do serca słowa papieża Piusa IX.: "Dajcie mi armię odmawiających różaniec, a zdobędę świat".
Znajdujemy tu również nawiązanie do Zesłania Ducha Świętego, o które Maryja modliła się wraz z apostołami. Przez widzialne znaki Duch Święty napełnia Kościół apostolskim ogniem, który ma odnowić oblicze ziemi.
Postać Maryi zgodna jest z brzmieniem antyfony o Tej, która "świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy". Jej czoło zdobi świecąca gwiazda, która niedwuznacznie wskazuje, kto jest ową Gwiazdą Poranną, co jaśnieje od początku i zapowiada nadejście zbawienia.

Końcowe modlitwy zawarte są we wszystkich elementach obrazu. Legion ukazuje się jako nieprzejrzana armia, która pod kierownictwem swej Królowej, niosąc Jej proporzec, postępuje w szyku bojowym. Krzyż i Różaniec – tym dysponują legioniści w zdobywaniu dusz ludzkich dla Chrystusa. Modlą się oni o wiarę, która natchnie nadprzyrodzoną łaską każde pragnienie i czyn i która da im siłę podejmowania każdego trudu i ryzyka dla Chrystusa, ich Króla. Tę wiarę symbolizuje słup ognisty, który zespala serca legionistów w jedno, prowadzi ich do zwycięstwa i do krainy wieczystej obietnicy, a po drodze rozsiewa życiodajny ogień Bożej miłości. Tym Słupem Ognistym jest Maryja, która przez swą wiarę uratowała świat ("Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła").

Wokół obrazu umieszczone są słowa z Kateny. Jest to symboliczne ukazanie znaczenia słowa „katena” – łańcucha jednoczącego wszystkich legionistów świata.

A oto łacińskie słowa tworzące łańcuch wokół obrazu Legionu:

Protoewangelia – Bóg zapowiada przyjście Zbawiciela:
Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius Ipsum conteret caput tuum - Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, (Rdz 3,14).
Słowa Elżbiety wypowiedziane do Maryi podczas Nawiedzenia:
Beata quae credidit - Błogosławiona (ta), która uwierzyła.
Odpowiedź Maryi na powitanie Elżbiety:
Magnificat anima mea Dominum - Uwielbia dusza moja Pana
Słowa Chrystusa z krzyża do Maryi i Jana
Mulier ecce filius tuus ecce mater tua – Niewiasto oto syn twój, oto matka twoja
Ikona umieszczona jest na Tesserze (broszura zawierająca modlitwy legionowe) oraz okładce Podręcznika Legionu Maryi.

OłtarzykOłtarzyk Legionu Maryi

Nieodłącznym elementem każdego spotkania legionowego jest ołtarzyk. Centralne miejsce zajmuje figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – symbolizująca obecność Maryi pośród legionistów oraz vexillum. Kwiaty i świece dopełniają wystroju ołtarzyka.