Apostolat

Apostolat.

Podejmowane przez legionistów dzieła apostolskie są różnorodne. W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św.


Świadectwa.

Strona w przygotowaniu