Podręcznik Legionu Maryi

Podręcznik
Legionu Maryi

Oficjalny Podręcznik Legionu Maryi

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości, które powinien posiadać każdy legionista. Obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji i duchowości Legionu Maryi. Przedstawia proste, zwarte ujęcie religii katolickiej, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II.

Podręcznik LM, napisany w przeważającej mierze przez Franka Duffa, jest wydawany od 1936 roku w różnych językach świata przez Concilium, które ma wyłączność do wprowadzania ewentualnych poprawek. Ostatnią poprawioną wydano w 2005 roku w języku angielskim. Polskie, obecne tłumaczenie Podręcznika ukazało się, za zgodą Kurii metropolitalnej w Lublinie, w roku 2007. Podręcznik dostępny jest tylko dla członków czynnych w siedzibach Rad wyższych LM.