Aktualności

Strona Kroniki będzie służyła do zamieszczania informacji o ważnych – aktualnych i przeszłych – wydarzeniach w Legionie Maryi w Polsce i na świecie. Zapraszamy Rady do dzielenia się informacjami o organizowanych imprezach legionowych, apostolatach, kongresach i innych ważnych wydarzeniach. Prosimy o przysyłanie na adres redakcji biuletynu Legio Mariae materiałów, które będziemy lokować na stronie „Kroniki-Polska” (krótkie notatki) oraz na stronie „Z życia Legionu Maryi” (dłuższe relacje). Mamy nadzieję, że pomoże to w rozpowszechnianiu wiedzy o Legionie Maryi i zdobywaniu nowych członków i sympatyków naszego stowarzyszenia.