Struktura

Struktura

Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród mieszkańców parafii. Natomiast wyrażenie zgody na działalność Legionu Maryi w diecezji leży w gestii ks. bpa Ordynariusza.

Schemat organizacyjny LM przedstawia się następująco.

  • Najmniejszą jednostką Legionu jest grupa parafialna, zwana prezydium, licząca kilka-kilkanaście osób. Każda grupa ma kierownika duchowego – opiekuna z ramienia ks. proboszcza, oraz czterosobowy zarząd. Każda grupa odbywa regularne cotygodniowe spotkania formacyjno-modlitewne, a każdy członek grupy – legionista aktywny ma obowiązek uczestniczenia w zebraniu oraz podejmowania czynnej ewangelizacji.
  • Kilka grup parafialnych tworzy radę wyższą, tzw. Kurię,
  • kilka Kurii tworzy Komicjum (pokrywające się zazwyczaj z obszarem diecezji). Księdza opiekuna duchowego dla rad LM mianuje Ks. biskup Ordynariusz.
  • Jeżeli w kraju jest kilka komicjów, to jedno z nich, z czasem, uzyskuje status rady wyższej zwanej Regia lub Senat.
  • Rady danego kraju (Komicja lub Regia/Senat) podlegają naczelnej radzie Legionu Maryi, jaką jest Concilium Legionis Mariae z siedzibą w Dublinie.
  • Oprócz członków aktywnych, bardzo ważną grupą w Legionie są członkowie pomocniczy, wspomagający swoją codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na calym świecie.
  • Wszystkie zebrania Legionu Maryi odbywają się przy ołtarzyku Matki Bożej