Kielce

Komicjum Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w Kielcach
kieruje 4 bezpośrednio podległymi prezydiami oraz 2 kuriami:

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Chmielniku
Matki Bożej Miłosierdzia w Łosieniu