Formacja

Podstawową metodą przygotowania do apostolatu jest metoda mistrz- uczeń. Doświadczony legionista wtajemnicza w duchowość i apostolstwo początkującego legionistę. A niezastąpionym środkiem formacji jest systematyczne studiowanie “Podręcznika Legionu Maryi”.

Cotygodniowe spotkania (bardzo dobrze, gdy odbywają się przy udziale ks. opiekuna duchowego) pozwalają na odbycie dogłębnej formacji legionowej. Formacja obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu. Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa oraz coroczne rekolekcje pogłębiające życie wewnętrzne członków LM.