LM na świecie

Europa

Belgia Senat w Brukseli spotykał się od sierpnia do listopada 2021 roku. Grudniowe spotkanie odwołano i zawieszono podejmowanie pracy. Msza św. dla uczczenia 100-lecia LM odbyła się 7 września 2021 roku pod przewodnictwem bp. Jeana Kockerolsa; uczestniczyło w niej 150 osób. Regia w Antwerpii prosi Concillium o obniżenie rangi rady do kurii.

Królestwo Niderlandów Regia w Amsterdamie: Odbywają się spotkania patrycjuszy; czasem przez platformę Zoom. Możliwe jest założenie nowego prezydium 30 km od Amsterdamu; w mieście jest duża społeczność wietnamska – 4 osoby z tej społeczności uczestniczyły już w zebraniu legionowym.

Niemcy Senat we Frankfurcie: Aby odprawić mszę św. jubileuszową z okazji 100-lecia LM 7 września 2021 roku przybył z Berlina nuncjusz apostolski abp
Nikola Etelovic. Udział we mszy św. ograniczono do 80 osób; jednak pozostali legioniści mogli uczestniczyć w uroczystości poprzez stronę YouTube.
Komicjum w Berlinie ma 1 kurię i 8 bezpośrednio przyłączonych prezydiów z 83 aktywnymi i 249 pomocniczymi członkami. Przeprowadzono „Oddanie33”,
czyli poświęcenie się Matce Bożej, które zakończono Eucharystią 6 czerwca 2021 roku.

Regia w Monachium ma 2 komicja, 9 kurii i 8 bezpośrednio dołączonych prezydiów – w sumie 350 członków aktywnych i 4000 pomocniczych. Biskup
pomocniczy Monachium i 5 kierowników duchowych dołączyło do pielgrzymki legionistów do sanktuarium Maria Einsiedeln w Szwajcarii, w ramach obchodów jubileuszowych. Podczas uroczystej mszy św. ks. Biskup zachęcał legionistów do apostolstwa. Po podjętej akcji informacyjnej zgłosiło się na pierwsze zebranie legionowe dziewięć osób. Odwiedzanie ludzi w domach i wspólne odmawianie Różańca pomaga ludziom przetrwać samotność.

Kuria koreańska ma 15 prezydiów i liczy 142 członków aktywnych i 218 pomocniczych.

Komicjum we Fryburgu ma 7 prezydiów i 3 kurie, a prace obejmują apostolat uliczny, na parkingach i kampingach oraz kontakty z muzułmanami.

Norwegia Tonsberg – prezydium Królowej Pokoju kontynuuje spotkania; ma 6 czynnych i 25 pomocniczych legionistów. Dobry kontakt z auksyliatorami jest podtrzymywany przez rozmowy telefoniczne. 7 września 2021 odbyła się uroczysta msza jubileuszowa, po której pokazano na DVD film o LM.

Drammen – prezydium Królowej Różańca wznowiło spotkania; liczy 6 członków i 2 kandydatów. Każdej soboty odmawia się Różaniec wspólnie z cudzoziemcami. Przed Bożym Narodzeniem wspólnie z wiernymi odmawiano nowennę. Prowadzone są rozmowy formacyjne z osobą zainteresowaną Kościołem katolickim.

Szwajcaria Komicjum w Zurychu ma 11 prezydiów i 62 członków aktywnych.Większość spotkań odbywa się wirtualnie. W Lucernie podejmowany jest apostolat uliczny i proponuje się odwiedziny wędrującej figury Maryi w domach.

Wielka Brytania – Londyn Regia Brentwood: Legioniści powoli wracają do prezydiów (z wyjątkiem 2 kurii). Założono nowe prezydium w Walsingham liczące 8 członków. Jest to duża parafia, której podlegają 4 kościoły; jej proboszcz chce, aby legioniści podjęli się nowego spisu parafian. Inny ksiądz także chciałby prosić tę grupę legionową o pomoc w spisie na swoim terenie. Prezydia utrzymują kontakty z auksyliatorami i podopiecznymi pozostającymi w domach i w domach opieki. (W Walsingham znajduje się anglikańskie sanktuarium maryjne).

Kuria w Hammersmith liczy 8 prezydiów z 58 legionistami aktywnymi. Wykonywane prace to głównie odwiedzanie pensjonariuszy w domach opieki, w tym posługa szafarzy Eucharystii.

Kuria Brent and Harrow ma 4 prezydia (18 członków aktywnych i 86 pomocniczych). Ich praca to głównie odwiedzanie parafian, domów opieki i szpitali, nauczanie katechizmu przed Pierwszą Komunią Świętą i bierzmowaniem.

Hiszpania Madryt: Pewne prezydium odbywało spotkania przez skype’a. Wiele prezydiów powróciło do regularnych zebrań w lipcu 2020 roku, z zachowaniem dystansu sanitarnego. Oficerowie Senatu zaprosili biskupa miejsca na obchody 100-lecia LM, z prośbą o odprawienie mszy św. w katedrze; ks. kardynał z radością przyjął zaproszenie.

Valladolid: Na poranny Różaniec uczęszcza dużo wiernych, ze względu na pandemię informowani są o tym wydarzeniu telefonicznie. Są plany do powrotu odwiedzin mieszkańców w ich domach. Barcelona: Legioniści utrzymują kontakt telefoniczny między sobą, co miesiąc otrzymują biuletyny legionowe z Madrytu. Odwiedzanie domów jest na razie zabronione zgodnie z zarządzeniem rządowym.

Francja Zebrania prezydiów wznowiono w marcu. Podczas lockdownu wiele prezydiów modliło się ze współlegionistami przez telefon. W wznowionych zebraniach uczestniczyło niewielu legionistów.

Irlandia Odprawiono wiele uroczystych mszy z okazji jubileuszu 100-lecia LM; niektóre były transmitowane w telewizji i przez internet. Podejmowano próby ewangelizacji społeczności muzułmańskiej poprzez odwiedziny w domach i kontakt uliczny, rozdawano informacje nt. dialogu międzyreligijnego, co było przyjmowane z zainteresowaniem; 3 rodziny muzułmańskie przyjęły legionistów z wielką życzliwością. Niektóre prezydia spotykają się przez Skype.

Malta Regia W sierpniu 2020 roku większość prezydiów wznowiła spotkania, jakkolwiek starsi legioniści, z obawy przed zagrożeniem epidemicznym, nie wrócili. Jedno z prezydiów świętowało 80-lecie powstania i pozyskało trzech nowych członków.

Włochy Mediolan Wszystkie zebrania prezydiów zostały zawieszone. Istnieje obawa, że legioniści z tego regionu – głównie osoby starsze – mogą poważnie
zachorować.

Padwa Od wielu miesięcy nie ma zebrań LM, ale sekretarz pewnego prezydium, lekarka w szpitalu, pisze o swym przepracowaniu i wyczerpującej pracy połączonej z pocieszaniem chorych. Jest to raczej świadectwo życia z czasu zarazy niż regularna praca legionowa.

Ameryka Centralna

Meksyk Senat LM jest w dalszym ciągu w lockdownie; spotkania odbywały się online – odmawiano Różaniec, było czytanie duchowe i alokucja. Kierownik duchowy, co tydzień, prowadził przez internet formację dla legionistów. Podległa kuria zajmuje się dezynfekcją kościołów po mszach. Podległe komicjum organizuje recykling śmieci i zamiatanie ulic w ramach legionowej akcji: „Wierna Służba dla Narodu”. W październiku 2020 r. upowszechniano Różaniec wśród uczestników Mszy św. Odbywały się procesje eucharystyczne w wielu częściach miasta. Jedno z komicjów zorganizowało 80 osób, które podejmą się 33-dniowego przygotowania przed oddaniem się Matce Bożej według zasad Prawdziwego Nabożeństwa do NMP. Miały też miejsce wizytacje rad wyższych online. Kierownik duchowy będzie przez rok sprawował comiesięczne Msze św. transmitowane online, jako dziękczynienie za 100-lecie LM.

Senat Merida Przedstawiciele 15 rad i prezydiów spotkali się na zebraniu online. Legioniści utrzymują kontakty z członkami pomocniczymi, seniorami, chorymi i podopiecznymi telefonicznie i przez WhatsApp’a. Aktywnych legionistów zachęca się do modlitwy i studiowania Podręcznika LM.

Regia Monterrey Ostatnie spotkanie regii miało miejsce w maju 2020 roku. W lipcu regia wznowiła spotkania online przez Zoom, aby się wspólnie modlić, słuchać czytań duchowych i wspierać się wzajemnie w gorliwości legionowej. Zachęca się legionistów, aby jak najwięcej pomagali w parafiach. Wielu legionistów nie korzysta z internetu; korzystają z telefonu i tak się wspierają wzajemnie poprzez wspólną modlitwę i czytanie duchowe.

Regia Guadalajara Od września 2020 roku regia spotyka się przez wideokonferencje – parafie są zamknięte, legioniści modlą się i studiują Podręcznik LM.

Azja

Pakistan W kwietniu 2021 r. niektóre prezydia wznowiły zebrania legionowe. Kuria zaproponowała podział, aby można było ustanowić komicjum.

Wietnam W związku z pandemią zawieszono zebrania. Legionistów poproszono o codzienne uczestnictwo we mszy św. online, odmawianie całej tessery, duchowe przyjmowanie Komunii świętej oraz utrzymywanie kontaktu z innymi legionistami przez telefon lub internet. 36 legionistów zmarło na covid. W 2005 roku pozyskano osobę niewierzącą, która się nawróciła na katolicyzm po licznych naukach formacyjnych prowadzonych przez legionistów. Po dwóch latach legionista ten wstąpił do zakonu redemptorystów; został wyświęcony w październiku 2021 roku.

Ziemia Święta W czasie pandemii i zawieszenia spotkań prezydium poproszono legionistów o odmawianie w czasie odwołanych zebrań kateny i wszystkich pozostałych modlitw legionowych. Niektóre prezydia wznowiły spotkania legionowe we wrześniu 2021 r., ale nie podjęły pracy apostolskiej.

Afryka

Kamerun Senat Douala: Wizytowana w marcu kuria w dalekim, północnym Czadzie pracuje intensywnie. W 2017 roku legioniści z Kamerunu nie mogli tam dotrzeć. Komicjum Bamenda: Założono 2 nowe prezydia, prowadzone są odwiedziny więźniów. Komicjum Limbe: Pomimo stanu wojnego prowadzi działalność legionową. Acies, zaplanowane na marzec 2020, odbyło się pod koniec roku, podobnie jak doroczna pielgrzymka do Bertoua. Zebrania senatu, od października do grudnia, odbywały się regularnie. W listopadzie 2020 kierownik duchowy zachęcał legionistów do wznowienia pracy apostolskiej.

Togo Senat Lome: Opisywane prace dotyczą początku roku 2020, a wśród nich są odwiedziny w domach i szpitalach oraz zajęcia katechetyczne. W 3. Kongresie
LM kurii Avepozo uczestniczyło 105 legionistów. Inna kuria ma jedno prezydium w jednostce policji. Senat przygotowuje się do 21. pielgrzymki do Kovie, a jednocześnie do 71. rocznicy LM w Togo.

Wybrzeże Kości Słoniowej Według doniesień korespondenta, Covid-19 jest pod kontrolą na Wybrzeżu Kości Słoniowej i na Mali. Nie ma tam wzmianki o odbywających się zebraniach prezydium. Jest prośba o modlitwę w intencji pokoju za obydwa kraje.

Ameryka Północna

Kanada Nowy Brunszwik Kuria w tym mieście obchodzi 86. rocznicę istnienia. Pewne prezydium liczy 13 członków aktywnych i 154 członków pomocniczych. Przed pandemią legioniści odwiedzili 698 domów, nawiązując 204 kontakty. Warto zauważyć, że wprowadzając w pracę legionową młodych członków przez starszych legionistów, stosowano zasadę mistrz-uczeń.

Durham W sposób kreatywny prowadzona jest, przez internet, formacja wiary, z rekolekcjami nt. Prawdziwego Nabożeństwa do NMP. Pomimo pandemii pozyskano nowych członków pomocniczych.

Montreal W roku 2020 zebrania odbywały się od czerwca do września. Po 65 latach posługi odszedł z powodów zdrowotnych kierownik duchowy, ks. Senesz.
Acies odbyło się w sierpniu. Prezydium liczące 6 czynnych i 36 pomocniczych legionistów organizuje dyżury podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.