Słownik LM

Protoewangelia – Bóg zapowiada przyjście Zbawiciela:
Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius Ipsum conteret caput tuum – Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, (Rdz 3,14).
Słowa Elżbiety wypowiedziane do Maryi podczas Nawiedzenia:
Beata quae credidit – Błogosławiona (ta), która uwierzyła.
Odpowiedź Maryi na powitanie Elżbiety:
Magnificat anima mea Dominum – Uwielbia dusza moja Pana
Słowa Chrystusa z krzyża do Maryi i Jana
Mulier ecce filius tuus ecce mater tua – Niewiasto oto syn twój, oto matka twoja
Ikona umieszczona jest na Tesserze (broszura zawierająca modlitwy legionowe) oraz okładce Podręcznika Legionu Maryi.