Polska

ROK 2024

Tegoroczna, 30. już Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę odbędzie się w dniach 13-14 września 2024

Temat pielgrzymki: Przez wiarę i chrzest do świadectwa

Program:

Piątek, 13 września

 • godz. 21.00              
  Apel Jasnogórski – J.E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski, Opiekun Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski
 • godz. 21.30 – 22.45 Czuwanie (cz.I)   
  „ Wiara jako dar i zadanie ”.  Prowadzi Komicjum Matki Bożej Piekarskiej – Katowice 
 • godz. 22.45 – 23.45 Czuwanie (cz.II)
  „ Chrzest św. odpowiedzią na dar wiary ”. Prowadzi  Kuria Matki Bożej Królowej Podlasia – Hodyszewo
 • godz. 24.00                 
  Msza Św. koncelebrowana przez kierowników duchowych LM,                         
  oprawa liturgiczna – Komicjum  Matki Bożej Fatimskiej – Częstochowa
 • godz. 1.30 – 2.30 Czuwanie (cz.III)
   „ Maryja jako przewodniczka w drodze wiary ”.  Prowadzi Komicjum Matki Bożej Zwycięskiej – Warszawa/Praga
 •   godz. 2.30 – 3.30  Czuwanie (cz.IV)
  „ Zawierzenie Maryi drogą do Chrystusa”. Prowadzi Komicjum Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Tarnobrzeg

Sobota, 14 września

 • godz.  9.00 – 10.00       
  Droga Krzyżowa na Wałach – Prowadzi Komicjum Matki Bożej Opieki – Zamość  / na Szczycie/
 • godz. 10.30 – 11.00   
  Modlitwy Początkowe LM i Różaniec św. – Regia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Lublin / na Szczycie/
 • godz.  11.00              
  Msza św. koncelebrowana /na Szczycie/ przewodniczy J.E. Ks. Biskup Roman Marcinkowski,oprawa liturgiczna – Komicjum Mater Misericordiae –  Warszawa-Stegny

 Po Eucharystii słowo do legionistów  oraz list do Ojca Świętego odczyta  Ks. prof. Janusz Węgrzecki – Opiekun Duchowy Legion Maryi w Polsce.
Modlitwy końcowe LM – Ks. Józef Sarzyński  Kierownik  Duchowy Regii
Hymn Legionu Maryi – zakończenie pielgrzymki.

Turnusy PPC w 2024 r.

Polski Legion Maryi otrzymał zgodę i błogosławieństwo biskupa Ostrawy na organizację PPC w tym mieście

Tegoroczny apostolat Peregrinatio pro Christo w Ostrawie odbędzie się w 2 turnusach:
1. 25 czerwca – 04 lipca 2024
2. 04 lipca – 13 lipca 2024


Zgłoszenia przyjmuje s. Emilia Wojtas – tel. 663-160-518
Więcej na temat PPC – w zakładce „O nas – Apostolat”

Organizatorzy PPC zwracają się z gorącą prośbą do kapłanów o piekę duchową nad grupami wyjeżdżającymi na apostolat do Ostrawy.
Drodzy Kapłani – bez codziennej Eucharystii i Waszego duchowego prowadzenia apostolat Peregrinatio pro Christo nie będzie mógł się odbyć.

Kongres Legionu Maryi

Organizuje: Komicjum Mater Misericordiae w Warszawie

Termin: 9 listopada 2024

Temat: Uczestniczymy we wspólnocie Kościoła

ROK 2023

Stowarzyszenie Przyjaciół Anatola Kaszczuka

ROK 2022

ROK 2021

100 lecie Legionu Maryi
Obchody 100 lecia LM w Polsce

Pod hasłem „Idźcie i głoście… Z Maryją do Jezusa”, w związku ze stuleciem Legionu Maryi, 9 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie w TV Trwam (w ramach „Rozmów Niedokończonych”). Uczestnikami spotkania byli: ks. prof. Janusz Węgrzecki (ogólnopolski kierownik duchowy LM) oraz s. Elżbieta Moczulska (prezydent regii Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Lublinie). Pierwsze pytanie, jakie zadał prowadzący rozmowę o. Benedykt Cisoń CSSR, dotyczyło obszaru Polski, w którym występuje Legion. W odpowiedzi siostra Prezydent poinformowała, że na 41 istniejących diecezji, wspólnoty LM funkcjonują w 30 diecezjach.

Jakie były początki i duchowość Legionu Maryi?

O początkach i rozwoju LM mówił ks. prof. Węgrzecki. Przypomniał, że Legion powstał sto lat temu w Irlandii. Pierwsze spotkanie odbyło się spontanicznie 7 września 1921 roku w Dublinie. Zapoczątkowało ono ruch legionowy, który później rozwinął się w Europie i przeniósł się na inne kontynenty – do Afryki, Ameryki oraz Azji.

W czym wyraża się charyzmat LM?

Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, braćmi i siostrami. Poprzez apostolat modlitwy i apostolat czynu pomagamy tym, którzy zatrzymali się na poziomie Pierwszej Komunii świętej lub zagubili drogę do Boga – informowała siostra Elżbieta Moczulska. We współpracy z kapłanem legioniści mają obowiązek wykonania cotygodniowej pracy apostolskiej. Polega ona na odwiedzaniu chorych w domach i szpitalach, przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii świętej, sakramentu bierzmowania, odwiedzaniu więźniów, nawiedzaniu noclegowni szczególnie zimą, pomocy w załatwieniu wizyty lekarskiej czy wykupieniu lekarstw, rozprowadzaniu prasy katolickiej, książek religijnych, zapraszaniu do odmawiania Różańca, nowenn.

Na czym polega przybliżanie kapłana ludziom?

Legioniści uczestniczą w katechizacji dorosłych, pomagają w zawieraniu małżeństw sakramentalnych (gdy nie ma przeszkód). Niektórzy ludzie starsi stracili wiarę. Dzięki odwiedzinom legionistów (często wieloletnim) i wspólnej modlitwie – powracają do Boga, jednają się z Nim, czasem dopiero tuż przed śmiercią – mówiła siostra Elżbieta. Wspomniała też o apostolacie Peregrinatio pro Christo w Ostrawie. Każdego roku legioniści za zgodą biskupa miejscowego, podczas trzech turnusów, apostołują na ulicach miasta, w parku, na dworcu. Rozdają Cudowne Medaliki, różańce, obrazki, uczą modlitwy. Postępując w ten sposób formujemy i uświęcamy siebie – podkreślała s. Prezydent. Z sentymentem wspominała Hankę, którą obdarowała różańcem i kartką z modlitwami. Rok póżniej spotkała ją ponownie i usłyszała zapewnienie, że Hanka modli się i uczestniczy w nabożeństwach, co przysporzyło s. Elżbiecie radości, gdyż jej trud i czas został spożytkowany na chwałę Boga.

Czym się zasłużyli kandydaci Legionu Maryi na ołtarze?

Założycielem Legionu Maryi był Frank Duff. Frank kochał ludzi, dostrzegał biednych i opuszczonych na ulicach Dublina. Był autorem podręcznika, będącego swoistym vademecum dla legionisty. Był też uczestnikiem – obserwatorem II Soboru Watykańskigo. Do rozwoju ruchu legionowego przyczyniła się Służebnica Boża Edel Quinn – propagatorka LM w Afryce oraz Alfons Lambe, który przeszczepił Legion na teren Ameryki Południowej. W Polsce natomiast ruch legionowy zapoczątkował w roku 1948 Anatol Kaszczuk, natomiast bujny rozwój LM nastąpił po wstąpieniu Jana Pawla II na Stolicę Piotrową, po przyjeździe grup PPC z Irlandii.

Jak można zostać legionistą Maryi?

Do tej wspólnoty może należeć każdy katolik, który prowadzi życie sakramentalne. Ogólnopolski kierownik duchowy omówił członkostwo aktywne i pomocnicze. Obecnie w Polsce do Legionu należy 5700 członków aktywnych i 17 000 wspomagających, skupionych w 628 wspólnotach przy parafiach. Ważne w Legionie są miłość do ludzi (płynąca z miłości do Boga) i odpowiedzialność, otwartość na aktualne potrzeby i impulsy w Kościele powszechnym i lokalnym. Fenomen LM polega na tym, że w każdych warunkach się odnajduje, niezależnie od kondycji parafii. Legion często podejmuje prace z inspiracji kapłana. Każdy, kto odczuwa więź z Matką Bożą i chęć rozwoju duchowego może zostać legionistą.

Co jest najtrudniejsze?

Będąc we wspólnocie, nie jesteśmy sami. Każde spotkanie jest dla nas świętem – zapewniała s. Prezydent. Osoby mające małe dzieci i pracujące zawodowo czasem mogą mieć trudności w pogodzeniu obowiązków, ale z Maryją i Duchem Świętym wszystko jest możliwe. Legion dodaje odwagi, udziela wsparcia, przez Maryję prowadzi do Jezusa.
Telefonicznie połączyło się z audycją dwoje legionistów, s. Elżbieta ze Szczecina oraz br. Kazimierz z Katowic, którzy uzupełnili audycję swoimi świadectwami. S. Elżbieta opowiadała o apostołowaniu przez Cudowny Medalik. Brat Kazimierz przypomniał powstanie Legionu Maryi przed czterdziestu laty w diecezji katowickiej, dzięki s. Annie Coreth z Wiednia.

Jak odebrali program w telewizji TRWAM legioniści? Oto ich wypowiedzi:

Siostra Anna Z zainteresowaniem oglądałam program poświęcony Legionowi Maryi. Ks. prof. Węgrzecki przystępnie mówił o duchowości i charyzmacie Legionu. Wspomniał też o roli, jaką pełnią we wspólnocie członkowie aktywni i wspomagający. Z kolei s. prezydent Moczulska opowiadała o apostolacie i ewangelizacji, jakie prowadzą legioniści. Szczególnie ujęło mnie jedno zdanie, które wypowiedziała: Żeby być legionistą, żeby pozyskiwać nowych członków, trzeba kochać Matkę Bożą. Uważam, że w mediach katolickich częściej powinno się mówić o Legionie Maryi.
Siostra Helena Było mi ogromnie miło, że mogłam uczestniczyć „na żywo” w telewizyjnym spotkaniu z racji stulecia LM na świecie, reprezentowanym przez ks. prof. Janusza Węgrzeckiego i s. prezydent Elżbietę Moczulską. Wypowiedzi obojga przedstawicieli przybliżyły nam początki, struktury i ważne postacie Legionu w Polsce i na świecie. Szczególnym momentem było dla mnie świadectwo s. Elżbiety z pobytu w Ostrawie w ramach Peregrinatio pro Christo, o jej spotkaniu z Hanką. Bogu niech będą dzięki za ten święty czas spędzony wspólnie dla Maryi i Jezusa.

Komicjum Warszawa

 • Nowy prezydent Komicjum

Na 381. zebraniu Komicjum Mater Misericordiae, 17 lipca 2021 roku, wybrano nowego prezydenta komicjum. Została nim s. Klara Pater z prezydium Matki Bożęj Królowej Pokoju w Rodzinach, z podwarszawskiej Baniochy. Siostra Klara, jako delegatka Concilium z Dublina, zakładała prezydia w Warszawie od roku 1987, a teraz, z nowym zaangażowaniem, włącza się w odbudowanie nadwątlonych chorobą i wiekiem prezydiów warszawskich. Życzymy siostrze Klarze Bożego błogosławieństwa i wiele sił na tym odpowiedzialnym stanowisku.