Duchowość

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą. Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym jako mistyczne Ciało Chrystusa; z Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort oraz z Duchem Świętym. Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż i pobożność, i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi

„Wasza duchowość jest całkowicie maryjna, nie tylko dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia. Innymi słowy, pragniecie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej ludzkiej osobie, która jest obrazem Chrystusa”.

Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

Z aktu poświęcenia Legionu Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, Najświętsze Miejsce Wszechmogącego Boga,
idąc śladami założyciela Legionu Maryi Franka Duffa,
drogą wskazaną przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montfort
oraz za osobistym przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II,
świadomi Twej wyjątkowej roli w dziele zbawienia,
pełnej władzy Twojej nad naszymi duszami, niemocy naszej, tak, iż bez Ciebie
nikt z nas nie może wznieść się do Boga i dla Niego pracować,
zebrani przed Twoim cudownym wizerunkiem, o Pani Jasnogórska,
pragniemy Niepokalanemu Twemu Sercu złożyć ten akt poświęcenia Legionu Maryi w Polsce.
Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko,
i wszystko co posiadam jest Twoje

Maryjo, Ziemio Dziewicza i Niepokalana,
Tobie Legion Maryi oddaje wszystko co posiada, bez zastrzeżeń, bez reszty.
Przyjmij, o Ognisko Miłości, modlitwy i inne rodzaje służby legionowej.
Dysponuj nimi według swoich postanowień.
Niech w Twoich rękach, Niepokalana, i w mocy Jedynego Boga – Ojca, Syna, Ducha Świętego, bezwarunkowy dar legionowego poświęcenia przemieni się w ukojenie potrzeb wielu serc ludzkich.
Niech wszystkie dusze oddychają Tobą, o Odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, jak ciało oddycha powietrzem.
Dopomóż każdemu legioniście z osobna i całemu Legionowi Maryi w Polsce do wiernego wytrwania w tym poświęceniu na co dzień.
Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko,
i wszystko co posiadam jest Twoje

Amen

Jasna Góra, 14 września 2002

Z aktu intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi

W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, my członkowie Legionu Maryi, wraz ze swoimi duszpasterzami, gromadzimy się w narodowym sanktuarium u stóp Jasnogórskiej Pani, aby dokonała Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi.
Oddajemy Ci, Panie, hołd uwielbienia i wdzięczności za nieskończone miłosierdzie, którym wciąż nas obdarzasz.
(…) Uroczyście obieramy Ciebie, Panie Jezu Chryste, za swojego Króla i pragniemy odnowić swoje przymierze z Tobą przez Intronizację i całkowite poświecenie się Twojemu Najświętszemu Sercu. Chcemy dokonać tego aktu przez Niepokalane Serce Maryi, wiernej Służebnicy Pańskiej, ściśle zjednoczonej z Przenajświętszą Trójcą.
Panie Jezu, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, serdecznie prosimy, bądź Królem Legionu Maryi w Ojczyźnie naszej.
Oddajemy się całkowicie do Twojej dyspozycji, zabierz nasze myśli, uczucia i wolę; i działaj w nas i przez nas – bądź naszym Królem, o Jezu!
Panie Jezu Chryste, udziel nam Ducha Świętego, aby rozpalał serca wszystkich legionistów miłością do Boga i ludzi. Daj nam dar przyjmowania świętej Woli Ojca Niebieskiego, uzdolnij do pracy apostolskiej, napełnij odwagą, pokorą i nieustannym pragnieniem ratowania ludzkich dusz.
Duchu Święty, spraw, niech nie zabraknie nam sił do walki z własnym grzechem, a miłości i mądrości do budowy Królestwa Bożego!
Maryjo, Pośredniczko Łask wszelkich i Oblubienico Ducha Świętego i Ty, Św. Józefie, przeczysty Stróżu Najświętszej Dziewicy, wstawiajcie się za nami u Boga Wszechmogącego.
Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie!

Częstochowa, Jasna Góra, 23 września 2000 r.