Podręcznik Legionu Maryi

PODRĘCZNIK LEGIONU MARYI – zbiór podstawowych wiadomości, które powinien posiadać i stosować każdy legionista: Obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji i duchowości Legionu. Dla legionistów ma wartość katechizmu; przedstawia proste, zwarte ujęcie religii katolickiej, zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II. Zaleca się studiowanie podręcznika na cotygodniowych zebraniach LM. Podręcznik LM, napisany w przeważającej mierze przez Franka Duffa, jest wydawany od 1936 roku w różnych językach świata przez Concilium, które ma wyłączność do wprowadzania ewentualnych poprawek. Ostatnią poprawioną wydano w 2005 roku w języku angielskim. Polskie, obecne tłumaczenie Podręcznika ukazało się, za zgodą Kurii metropolitalnej w Lublinie, w roku 2007. Podręcznik dostępny jest tylko dla członków czynnych w siedzibach Rad wyższych LM.