Regia i komicja

W LEGIONIE MARYI JEST

5 765 członków aktywnych
16 869 członków pomocniczych (auksyliatorów)

RADY LEGIONU MARYI

1 regia: Lublin; 9 komicjów: Lublin, Zamość, Katowice, Częstochowa,
Jastrzębie-Zdrój, Tarnobrzeg, Radzyń Podlaski, Warszawa, Warszawa-Praga
69 kurii, 628 prezydiów
Legion Maryi w Polsce pracuje w 30 diecezjach