Warszawa MM

Komicjum Mater Misericordiae z siedzibą przy parafii NMP Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach jest samodzielną radą LM, podlegającą bezpośrednio najwyższej radzie Legionu Maryi – Concilium w Dublinie. Komicjum sprawuje opiekę nad 14 (własnymi) prezydiami oraz 4 kuriami: Matki Bożej Łaskawej na Warszawskim Żoliborzu, Narodzenia NMP w Płocku, Matki Bożej Szkaplerznej w Bydgoszczy i Matki Bożej Sierpeckiej w Sierpcu.
Prezydia bezpośrednio podległe Komicjum znajdują się zarówno w samej Warszawie, jak i w miejscowościach pozawarszawskich (Baniocha, Żabieniec, Zalesie Dolne) a także w innych diecezjach: łowickiej – Głowno oraz gdańskiej – Sopot i Gdynia
Kuria MB Łaskawej – kieruje pracą 9 prezydiów w Warszawie i 1 w podwarszawskim Łaźniewie.
Kuria Narodzenia NMP – ma pod swoją opieką 13 prezydiów – w Płocku, Płońsku, Słupnie, Radzanowie, Świętym Miejscu i Kutnie
Kuria MB Szkaplerznej – liczy 7 prezydiów w samej Bydgoszczy i 1 w Koronowie w diecezji pelplińskiej
Kurię MB Sierpeckiej stanowią prezydia w Sierpcu, Gójsku i Borkowie Kościelnym.

  • Nowy prezydent Komicjum

Na 381. zebraniu Komicjum Mater Misericordiae, 17 lipca 2021 roku, wybrano nowego prezydenta komicjum. Została nim s. Klara Pater z prezydium Matki Bożęj Królowej Pokoju w Rodzinach, z podwarszawskiej Baniochy. Siostra Klara, jako delegatka Concilium z Dublina, zakładała prezydia w Warszawie od roku 1987, a teraz, z nowym zaangażowaniem, włącza się w odbudowanie nadwątlonych chorobą i wiekiem prezydiów warszawskich. Życzymy siostrze Klarze Bożego błogosławieństwa i wiele sił na tym odpowiedzialnym stanowisku.

  • Legion Maryi w czasie pandemii w kurii sierpeckiej

Czas pandemii to trudny okres dla wszystkich wspólnot, szczególnie dla nas, legionistów, dla których cotygodniowe spotkania są obowiązkowe, a praca polega na systematyczności i wojskowej dyscyplinie. Wszyscy zderzyliśmy się z trudną rzeczywistością. Pierwszą trudność stanowią obostrzenia, które nałożyły na nas, w pierwszej kolejności władze państwowe, następnie kościelne.
Pierwsze spotkanie Kurii w czasie pandemii i zaplanowana na ten dzień uroczystość acies miały się odbyć 21 marca 2020 roku. Choć przyjechało nas mniej niż zwykle, udaliśmy się do salki znajdującej się na terenie sierpeckiego klasztoru sióstr benedyktynek. Niestety niebawem przyszła siostra, która przeprosiła nas i poinformowała, że nie możemy pozostać. Próbowaliśmy przekonać ją, że jest z nami Maryja, a z Nią czujemy się bezpiecznie, ale siostra nie uległa naszym prośbom. Jednak nie zrezygnowaliśmy ze spotkania. Odbyło się ono, jak również acies, w klasztorze. Stanęliśmy wszyscy przed cudowną figurą Matki Bożej Sierpeckiej i w imieniu własnym oraz naszych nieobecnych współlegionistów odnowiliśmy przyrzeczenie legionowe wypowiadając słowa przysięgi: „Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko i wszystko, co posiadam, jest Twoje”.
Pomimo, że obecne acies było dalekie od dotychczasowego, to było ono dla nas wyjątkowym przeżyciem duchowym. Nikt z nas nie wiedział, co czeka nas za miesiąc. Spotkania, zarówno w kurii jak i w prezydiach, zostały zawieszone. W naszym prezydium Matki Bożej Pięknej Miłości w Gójsku, spotkania, z dozwoloną liczbą osób, nadal się odbywały, ale bez udziału kierownika duchowego. W kwietniu trzy spotkania odbyły się tylko w łączności duchowej; czynnie wznowiliśmy je 29 kwietnia i od tego czasu spotykamy się regularnie. Kuria sierpecka wznowiła spotkania już w maju 2020 roku i, dzięki Bogu, też pracuje bez przeszkód. 28 listopada odbył się zlot generalny w klasztorze w Sierpcu (oczywiście bez agapy).
Muszę jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej inicjatywie podjętej, przy wsparciu legionistów, przez naszego kierownika duchowego, ks. Grzegorza Żabika. W październiku zawierzył całą parafię, wraz z wioskami, Niepokalanemu Sercu Maryi. Najpierw jeździliśmy z figurą Matki Bożej Fatimskiej po całej wsi, a kapłan zawierzał Maryi poszczególne domostwa i rodziny. Potem przy wioskowych figurkach, łącząc się duchowo z mieszkańcami, rozpoczynaliśmy modlitwę różańcową i kończyliśmy Apelem Jasnogórskim. To był piękny czas spędzony w bliskości z Maryją. Po zawierzeniach zachęcaliśmy parafian do indywidualnego odbycia rekolekcji online: „Oddanie 33”, nadawanych na kanale YouTube. Prowadził je ks. Marcin Modrzyński, a w krótszej wersji ks. Łukasz Skołud i Adrian Pakuła. Materiały na temat rekolekcji zostały wydrukowane i wyłożone w kościele, jak również zamieszczone na stronie parafialnej, na facebooku.
22 listopada 2020 roku w parafii odbyło się Jerycho różańcowe, a w grudniu wspólnotowy opłatek u kierownika duchowego na plebanii (zob. fot. na s. 46).
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przystąpiliśmy do akcji modlitewnej: „Nazaret moim domem”, trwającej do 2 lutego 2021 roku. Był to 40-dniowy okres oczyszczenia z grzechów popełnionych w naszych domach i rodzinach. Każdego dnia modliliśmy się psalmem 51, piątą tajemnicą chwalebną Różańca i psalmem 121. Dzięki tej modlitwie wypraszaliśmy, przez Maryję, u Boga łaskę, aby tak jak ukrył przed złem dom w Nazarecie, tak samo, by ochronił nasze domy i rodziny.
W podziękowaniu za otrzymane łaski i przeproszenie za zmarnowane łaski, oraz z prośbą o intensywny rozwój Legionu Maryi w Polsce i w świecie, 7 stycznia 2021 roku włączyliśmy się w Nowennę zaproponowaną przez Komicjum w Katowicach przed 100-leciem Legionu.
Obecnie uczestniczymy w spotkaniach kolędowych w wioskach należących do parafii. Spotkania te łączone są z uroczystym zawierzeniem rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. Każde spotkanie poprzedzane jest Koronką do Bożego Miłosierdzia odmawianą przez legionistów i Eucharystią w Godzinie Miłosierdzia, podczas której przedstawiciele rodzin otrzymują Akty Oddania, a ich treść odczytują, w obecności kapłana, przed wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej.
Staramy się, aby wszystkie nasze działania zawsze się skupiały wokół Maryi. W dzisiejszych niepewnych czasach, kiedy zaczynamy się lękać różnych zagrożeń, Maryja jest dla nas ratunkiem i znakiem nadziei.
Staramy się, aby wszystkie nasze działania zawsze się skupiały wokół Maryi. W dzisiejszych niepewnych czasach, kiedy zaczynamy się lękać różnych zagrożeń, Maryja jest dla nas ratunkiem i znakiem nadziei.