Ewangelizacja na PPC

Turnusy PPC w 2024 r.

Polski Legion Maryi otrzymał zgodę i błogosławieństwo biskupa Ostrawy na organizację PPC w tym mieście

Tegoroczny apostolat Peregrinatio pro Christo w Ostrawie odbędzie się w 2 turnusach:
1. 25 czerwca – 04 lipca 2024
2. 04 lipca – 13 lipca 2024


Zgłoszenia przyjmuje s. Emilia Wojtas – tel. 663-160-518
Więcej na temat PPC – w zakładce „O nas – Apostolat”

Organizatorzy PPC zwracają się z gorącą prośbą do kapłanów o piekę duchową nad grupami wyjeżdżającymi na apostolat do Ostrawy.
Drodzy Kapłani – bez codziennej Eucharystii i Waszego duchowego prowadzenia apostolat Peregrinatio pro Christo nie będzie mógł się odbyć.