Uroczystości

Pielgrzymki Legionu Maryi na Jasną Górę – krótka historia

Tradycja corocznego pielgrzymowania polskiego Legionu Maryi do stóp Jasnogórskiej Pani rozpoczęła się 16 września 1995 r. W 14. numerze Biuletynu Legio Mariae znajdziemy taki zapis: Pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę w sobotę , 16 września, zgromadziła liczne rzesze legionowe i wielu kapłanów. Spotkanie w Sali św. Józefa, która nie pomieściła wszystkich przybyłych (ok. 1000 osób), obejmowało modlitwy legionowe, przedstawianie się rad LM, świadectwa – m.in. s. Emilii Wojtas z Peregrinatio pro Christo i wspomnienia b. Anatola Kaszczuka. Po Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu i przerwie na posiłek, uczestniczyliśmy w deszczu w Drodze Krzyżowej na wałach…

Potem kolejne lata – zawsze we wrześniu i zawsze w okolicy siódmego dnia miesiąca. Dlaczego? To dla uczczenia święta narodzenia NMP i na pamiątkę powstania LM (7 września 1921 r.). Początkowo były to pielgrzymki jednodniowe – zawsze z podobnym programem – spotkanie w Sali św. Józefa lub o. Kordeckiego – modlitwy legionowe i Różaniec, świadectwa z prac apostolskich, referat zaproszonego gościa. Następnie zebrani przechodzili do kaplicy Cudownego Obrazu lub pod szczyt jasnogórski na Mszę św. koncelebrowaną przez opiekunów duchowych. Po przerwie na posiłek – Droga Krzyżowa na wałach, której rozważania przygotowywali i odczytywali oczywiście legioniści.

Z czasem, gdy LM rósł w liczbę, sale spotkań stały się za małe, aby pomieścić rzesze pielgrzymów – nawet 5-tysięczne. Ponadto legioniści zapragnęli dłużej cieszyć się obecnością u swej Niebieskiej Matki, móc indywidualnie i grupowo dziękować za Jej opiekę, prosić w licznych potrzebach, mówić Jej o swym oddaniu i miłości do Niej i Jezusa. I tak, od 1999 r., program pielgrzymki rozszerzono o nocne czuwanie rozpoczynane Apelem Jasnogórskim. Od 2000 r. Apel Jasnogórski corocznie prowadzi ks. bp Roman Marcinkowski – Opiekun Duchowy LM z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Program czuwania składa się z czterech około godzinnych bloków, przedzielonych Mszą św. o północy (tzw. Pasterką Maryjną). Czuwania zawsze mają temat przewodni związany z ważnymi wydarzeniami w Kościele (np. Rok Jubileuszowy; wizyta papieża Benedykta XVI w Polsce i jego przesłanie), rocznicami (okrągłe rocznice LM, rocznice związane z ważnymi postaciami Kościoła – jak np. Prymas Tysiąclecia, św. Jan Paweł II i jego dziedzictwo), Patronami Legionu Maryi – np. św. Józefem czy św. Ludwikiem Grignion de Montfort) czy też ważnymi zagadnieniami naszej wiary. Tak mija wieczór i noc piątkowa do sobotniego świtu ok godz. 4:30. Po krótkim odpoczynku, o godz. 9:00 rozpoczynamy nasz drugi pątniczy dzień od Drogi Krzyżowej na wałach. Zawsze cieszy oczy i podnosi na duchu widok licznych legionowych sztandarów przesuwających się do kolejnych Stacji.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej i modlitwach legionowych – zwieńczenie naszego pielgrzymiego trudu – Msza św. na szczycie koncelebrowana przez licznych opiekunów duchowych pod przewodnictwem bpa Romana Marcinkowskiego.

Eucharystia – Dziękczynienie i błogosławieństwo na kolejny rok apostolskiej pracy kończą pielgrzymowanie do naszej Jasnogórskiej Królowej i Matki.