Częstochowa

Komicjum Matki Bożej Fatimskiej – z siedzibą przy Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie.
Sprawuje pieczę nad 7 prezydiami (w Częstochowie, Olsztynie, Mirowie, Wieruszowie i Opatowie) oraz dwiema Kuriami:
Matki Bożej Anielskiej w Radomsku i Matki Bożej Królowej Rodzin w Koziegłówkach